Szczegółowe informacje dotyczące instytucji i oferowanych przez nie funduszy pożyczkowych oraz poręczeniowych dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego dostępne

są zarówno w siedzibach organizacji jak i na poniższych stronach internetowych:

www.wmarr.olsztyn.pl;

www.przedsiebiorczosc.nida.pl;

www.darsa.pl;

www.screp.pl;

www.frrl.org.pl;  

www.atut.org.pl;

www.fwpr.org;