Raporty z monitoringu wdrażania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury na lata 2021-2025.

Raport za rok 2021 

Raport__za_2021_r__Monitoring_WPRESiS_Warmia_i_Mazury_2021-2025.pdf

Raport__za_2021_r__Monitoring_WPRESiS_Warmia_i_Mazury_2021-2025.docx

 

Raport nt. centrów i klubów integracji społecznej funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

Raport_CIS_KIS_stan_na_31_grudnia_2021_r.pdf

Aneks_nr_1_do_Raportu_nt.docx

 

Raport nt. centrów i klubów integracji społecznej funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

Raport CIS_KIS_2020 r..pdf

 

Raport nt. centrów i klubów integracji społecznej funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

Raport CIS_KIS_20.04.2019 r..pdf

Zal._1_Centra_integracji_społecznej_2019.pdf

Zal_2_Kluby_integracji_społecznej_2019.pdf

 

Raport z monitoringu spóldzielni socjalnych na Warmii i Mazurach za 2021 rok

Monitoring_spółdzielni_socjalnych_stan_na_31.12.2021 r.pdf

Monitoring_spółdzielni_socjalnych_stan_na_31.12.2021 r..docx

 

Raport z monitoringu spóldzielni socjalnych na Warmii i Mazurach za 2020 rok

Monitoring_Spóldzielni_Socjalnych_stan_na_31.12.2020_r.pdf

Monitoring_Spóldzielni_Socjalnych_stan na_31.12.2020_r.docx 

Raport z monitoringu spóldzielni socjalnych na Warmii i Mazurach za 2019 rok

Monitoring_Spóldzielni_Socjalnych_stan_na_31.12.2019_r.pdf

Monitoring_Spóldzielni_Socjalnych_stan na 31.12.2019_r.docx

 

Raport z monitoringu spóldzielni socjalnych na Warmii i Mazurach za 2018 rok

Raport-monitoring_spóldzielni_socjalnych_2018_r_.pdf

Załącznik_nr_1_Raporot_za_2018_r._Baza_nieaktywnych_spółdzielni_socjalnych_w_ujęciu_powiatowym.pdf

Załącznik_nr_2_Raport_2018_r._Baza_aktywnych_spółdzielni_socjalnych_w_ujęciu_powiatowym.pdf

 

Sprawozdanie podsumowujące spotkania z przedstawicielami Powiatowych Zespołów ds. Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach w roku 2019/2020.

Raport usługi_społeczne_na Warmii i Mazurach.pdf

Raport usługi_społeczne_na Warmii i Mazurach.docx

 

Raport badania ankietowego diagnozującego potrzeby członków powiatowych zespołów na Warmii i Mazurach

Raport_badania_ankietowego_diagnozującego_potrzeby_członków_powiatowych_zespołów_na_Warmii_i_Mazurach.pdf

 

 

Raport Ewaluacyjny dot.  funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim:

Ewaluacja_funkcjonowania_systemu_wsparcia-raport_końcowy.pdf

Ewaluacja_funkcjonowania_systemu_wsparcia_aneks_do_raportu_końcowego.pdf

 

Raport dot. funkcjonowania Przedsiębiorstw Społecznych na Warmii i Mazurach w czasie trawania pandemii Covid-19 

Badanie_kondycji_przedsiębiorstw_społecznych_za 2020 r.pdf

Badanie_kondycji przedsiębiorstw społecznych za 2020 r.docx

 

 

Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020 

Wojewódzki_Program_Rozwoju_Ekonomii_Społecznej_WPRES_2015-2020.pdf

Wojewódzki_Program_Rozwoju_Ekonomii_Społecznej_WPRES_2015-2020.doc

 

 

Raport podsumowujący 5-letnie wdrażanie Wojewódzkiego Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury na lata 2015 - 2020 

Raport_podsumowujący 5-letnie wdrażanie Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej WPRES_2015-2020.doc

Raport podsumowujący 5-letnie wdrażanie Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej WPRES_2015-2020.pdf

 

 

Prezentujemy zestawienie raportów z monitoringu wdrażania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury na lata 2015-2020:

Raport_WPRES_za_2014 r. .pdf

Raport_WPRES_za_2015 r. pdf

Raport_WPRES_za_2016 r. pdf

Raport_WPRES_za_2017 r. pdf

Raport_WPRES_za_2018 r. pdf

Raport_WPRES_za_2019 r. pdf