Zdjęcie przedstawiające twarze uczestników wizyty studyjnej on-lineskierowane dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów reintegracyjnych z Warmii i Mazur

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pozakonkursowego „ Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, Poddziałanie 11.3.2 Koordynacja  ekonomii  społecznej  w  regionie  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zorganizował dwie wizyty studyjne skierowane dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz  podmiotów reintegracyjnych z Warmii i Mazur. W związku z utrzymującymi  się obostrzeniami spowodowanymi panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 wizyty odbyły się w formule zdalnej on-line.

Wykonawcą zaplanowanych wizyt studyjnych on-line był podmiot ekonomii społecznej z województwa  wielkopolskiego - Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA z Poznania.

 

W dniu 16 marca 2021 roku odbyła się pierwsza wizyta on-line skierowana do 18 przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych. Uczestnicy wizyty za pomocą aplikacji ZOOM mogli przenieść się w wirtualny świat i zobaczyć zaprezentowane przez gospodarzy funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej.

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie uczestników :

 • z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim;
 • z zasadami tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych przy podmiotach reintegracyjnych;
 • działaniami mającymi na celu aktywizację zawodową uczestników podmiotów reintegracyjnych;
 • w ramach dobrych praktyk, przykładami współpracy podmiotów reintegracyjnych
  z przedsiębiorcami;
 • podzielenie się doświadczeniami funkcjonowania w czasie izolacji w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

 

W dniu 17 marca 2021 roku odbyła się  druga wizyta studyjna w formule on-line. Tym razem skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Głównym celem wizyty studyjnej była wymiana informacji oraz poznanie dobrych praktyk w zakresie:

 • realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej (np. prowadzenie mieszkań chronionych, treningowych, świadczenie usług opiekuńczych w różnych formach) stosowania klauzul społecznych/społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • zlecania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego podmiotom ekonomii społecznej;
 • tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • tworzenia trwałych miejsc pracy dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • rewitalizacji społecznej jako odpowiedzi na problemy obszarów miejskich.

W wizycie udział wzięły 24 osoby z JST z województwa warmińsko-mazurskiego. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z tematyką związaną z animacją środowiska lokalnego oraz zasad tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych przez JST w województwie wielkopolskim. Poznali także dobre praktyki stosowania społecznie odpowiedzialnych  zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. O swoich doświadczeniach współpracy z JST oraz o rozwoju ekonomii społecznej opowiadali przedstawiciele takich podmiotów jak:

 • Centrum Integracji Społecznej OSTOJA w Pniewach;
 • Spółdzielnia Socjalna HORYZONT w Pniewach, (założona przez dwie jednostki samorządu terytorialnego, a od września 2020 powiększona o trzeci samorząd);
 • Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej prowadzone przez Fundację GĘBICZYN z siedzibą w Gębiczynie k/ Czarnkowa;
 • Spółdzielnia Socjalna TAROKA z siedzibą w Tarnowo Podgórne (założona przez samorządy trzech gmin: Tarnowo Podgórne, Rokietnicę, Kaźmierz);
 • Spółdzielnia Socjalna OPUS (założone przez dwa podmioty prawne, tj. gminę Rogoźno i  Stowarzyszenie Baranek);
 • Spółdzielnia Socjalna TALENT w Szamotułach (powołana do życia przez Powiat Szamotulski
  i Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, prowadzące w Szamotułach Warsztaty Terapii Zajęciowej).

Inne podmioty, które mogły pochwalić się dobrymi praktykami i swoimi doświadczeniami w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 to:

 • Centrum Integracji Społecznej Fundacji BARKA w Poznaniu, które powstało na kanwach tzw. „Szkoły Barki” odwzorowanej na kopenhaskiej szkole Kofoeda. Działania polegają na aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Obecnie CIS prowadzi następujące warsztaty zawodowe:

 • warsztat remontowo – recyklingowy,
 • warsztat sprzątająco – ogrodniczy,
 • warsztat gastronomiczno – cateringowy,
 • warsztat produkcyjno – magazynowy,
 • warsztat usługowo – handlowy;
 • Spółdzielnia Socjalna WSPÓLNY STÓŁ z siedzibą w Poznaniu zajmuje się kompleksową organizacją wizyt studyjnych dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Na co dzień reprezentuje branżę gastronomiczną. Zajmuje się działalnością cateringową, co w sytuacji pandemicznej było dobrym rozwiązaniem na utrzymanie się w trudnym okresie. Ideą spółdzielni jest tworzyć miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z miłości do ludzi i jedzenia. Wspólny stół jest symbolem łączącym różne środowiska z jedzeniem.
 • Fundacja Nasza Arka powstała w 2020 roku prowadzi ośrodek świadczący usługi opiekuńcze dla seniorów w Turowie w powiecie szamotulskim, w gminie Pniewy. Fundacja zatrudnia 10 osób między 30 a 50 rokiem życia, będących w trudnej sytuacji materialnej i ogólnie życiowej. Są to mieszkańcy Turowa i okolicznych miejscowości. Fundacja Nasza Arka jest członkiem partnerstwa lokalnego w Dusznikach, gdzie współpracuje z takimi podmiotami jak: sołectwo Podrzewie, Koło Gospodyń Wiejskich w Podrzewiu, OSP w Podrzewiu, OPS w Dusznikach, Towarzystwo Ziemi Dusznickiej, Stowarzyszenie Duszniczanka.

Mamy nadzieję, że wizyty studyjne, choć takie wirtualne były okazją do wzajemnej inspiracji oraz wymiany dobrych praktyk, a także dodadzą siły do rozwijania ekonomii społecznej w swoim regionie.

 Zdjęcie przedstawiające twarze uczestników wizyty studyjnej on line nr 1Zdjęcie przedstawiające twarze uczestników wizyty studyjnej on line nr 1Zdjęcie przedstawiające twarze uczestników wizyty studyjnej on line nr 1Zdjęcie przedstawiające twarze uczestników wizyty studyjnej on line nr 1Zdjęcie przedstawiające twarze uczestników wizyty studyjnej on line nr 1Zdjęcie przedstawiające twarze uczestników wizyty studyjnej on line nr 1Zdjęcie przedstawiające twarze uczestników wizyty studyjnej on line nr 1