Zdjęcie  przedstawiające dziesięciu uczestników wizyty studyjnej  stojących na trawniku na tle budynku warsztatów w Przedsiębiorstwie Społecznym w Cieszynie

W dniach  8-10 września 2021 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia społeczna  na Warmii i Mazurach“ na lata 2021-2023 zorganizował  wizytę studyjną do woj. wielkopolskiego oraz śląskiego.

W wizycie studyjnej dot.  budowania nowej marki ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach udział wzięło 9 przedstawicieli reprezentujący podmioty ekonomii społecznej m.in. z: Zakładu aktywności zawodowej w Biskupcu, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Iławie, Centrum Integracji Społecznej z Elbląga, Fundację Skarbiec Mazurski z Węgorzewa, Stowarzyszenie Monument z Bartoszyc, Stowarzyszenie Adelfi z Ełku oraz Spółdzielnię Socjalną Kuźnia z Dobrego Miasta, a także Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie.

Głównym celem wizyty studyjnej było zapoznanie uczestników ze strukturą i organizacją modelu funkcjonowania konsorcjum społecznego pn. „Klunkry  Wielkopolskie” w Poznaniu, a także  poznanie modelu biznesowego prowadzonego przez Fundację Rozwoju  Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w Cieszynie  pod marką  „WELL DONE-DOBRE RZECZY”.

Drugim celem wizyty studyjnej była kontynuacja działań zapoczątkowanych i realizowanych przez ROPS w ramach projektu pozakonkursowego „Ekonomia społeczna  na Warmii i Mazurach“  w pierwszym kwartale 2021 roku w formule spotkań on-line dotyczących budowania marki nowych produktów na Warmii i Mazurach.

Podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy mieli okazję  pracować formule warsztatowej nad projektami prototypami produktów, które wejdą w skład nowej marki ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach.                    

Program wizyty studyjnej poza  spotkaniami  z przedstawicielami ww. podmiotów ekonomii społecznej reprezentujących różne modelowe biznesowe poświęcony był na poszerzeniu wiedzy przez uczestników o takie zagadnienia jak: badanie potrzeb klientów, wybór nabywców produktów, tworzenie skutecznego desingu, analizę materiałową, cenową oraz logistyczną projektowanego prototypu „Skrzyni” – „Qufra”, a także tematyka dot. budowania klastra społecznego przez przedsiębiorstwa społeczne.

W trakcie dwudniowego pobytu w Cieszynie uczestnicy wyjazdu studyjnego  z Warmii i Mazur mieli okazję zapoznać się z  parkiem maszynowym, a także z całym procesem produkcyjnym oraz technologicznym marki „WELL DONE-DOBRE RZECZY”. Należy nadmienić iż w ww. procesach produkcyjnych zaangażowane są w dużym stopniu  osoby z niepełnosprawnością  intelektualną i umysłową, które są zatrudnione w Fundacji Rozwoju  Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”.

Organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wizyta studyjna do woj. wielkopolskiego oraz śląskiego była doskonałą okazją do zapoznania się i zrozumienia zasad współpracy oraz  realizacji zadań przez przedsiębiorstwa społeczne funkcjonujące w formule konsorcjum społecznego na przykładzie Klunkrów  Wielkopolskich  w Poznaniu oraz marki  „WELL DONE-DOBRE RZECZY” w Cieszynie.

Przedmiotowa wizyta studyjna była także świetną okazja do nawiązania nowych, interesujących  kontaktów biznesowych przez uczestników wyjazdu, które w niedalekiej przyszłości będą mogły być wykorzystywane podczas tworzenia nowej marki ekonomii społecznej na Warmii
i Mazurach. 

IMG 20210909 1421401IMG 20210909 1421401IMG 20210909 1421401IMG 20210909 1421401

 20210908 142622dj20210908 142622dj20210908 142622dj20210908 142622dj20210908 142622dj20210908 142622dj20210908 142622dj20210908 142622dj20210908 142622dj20210908 142622dj

20210908 14262220210908 14262220210908 14262220210908 14262220210908 14262220210908 14262220210908 14262220210908 14262220210908 14262220210908 14262220210908 14262220210908 14262220210908 142622