Materiał prezentowany na spotkaniach w wybranych olsztyńskich szkołach w 2020 r.

Ekonomia_Społeczna_Warmia_i_Mazury_-_szkoła_.pdf

 

Podręcznik gry ekonomia społeczna dla nauczyciela - instrukcja_do_gry.pdf

Instrukcja do gry- instrukcja_do_gry ekonomia społęczna.pdf

Licznik do gry - licznik_do_gry.pdf

Zdjęcie poglądowe planszy do gry z pionkami i instrukcją -Zdjęcie_poglądowe_gry_edukacyjnej.jpg

 zdjęcie gry