Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Olsztynie od 2006 roku gromadzi dane nt. dynamiki rozwoju działalności centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim.

Poniżej zaprezentowane zostaną wyniki badania za 2021,  2020 r. oraz za 2019 r. w zestawieniu z wybranymi danymi uzyskanymi w badaniach w latach wcześniejszych.

 

Pełne zestawienie danych uzyskanych w latach 2006-2018 znajduje się w Informacji nt. centrów i klubów integracji społecznej funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

Poniższe materiały opracowano na podstawie danych zebranych w badaniu ankietowym (dalej jako: „badanie ankietowe ROPS III)”, skierowanym do miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej (MOPS, GOPS, OPS), organizacji pozarządowych (NGO) oraz centrów integracji społecznej znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Raport nt. centrów i klubów integracji społecznej funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na 31 grudnia 2021 r. 

Raport_CIS_KIS_stan_na_31_grudnia_2021_r.pdf

Aneks_nr_1_do_Raportu_z dnia 31 grudnia 2021 r..docx

 

 

Raport nt. centrów i klubów integracji społecznej funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

Raport_nt._centrów_i_klubów_integracji_społecznej_funkcjonujących_w_województwie_warmińsko-mazurskim_wg_stanu_na_31_grudnia_2020_r.docx

Raport_nt._centrów_i_klubów_integracji_społecznej_funkcjonujących_w_województwie_warmińsko-mazurskim_wg_stanu_na_31_grudnia_2020_r.pdf

Aneks_nr_1_do_Raportu_nt._centrów_i_klubów_integracji_społecznej_funkcjonujących_w_województwie_warmińsko-mazurskim_wg_stanu_na_31_grudnia_2020_r_.docx

Aneks_nr_1_do_Raportu_nt._centrów_i_klubów_integracji_społecznej_funkcjonujących_w_województwie_warmińsko-mazurskim_wg_stanu_na_31_grudnia_2020_r_.pdf

 

Raport nt. centrów i klubów integracji społecznej funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

Raport nt centów i klubów integracji społecznej funkcjonujących w wojewóztwie warmińsko-mazurskim wg stanu na 31 grudnia .2019 r.pdf

Aneks nr 1 do Raportu nt. centrów i klubów integracji społecznej funkcjonujących w województwie warmiśńko-mazurskim wg stanu na 31 grudnia 2019 r.pdf

Aneks nr 2 do Raporu nt. centrów i klubów integracji społecznej funkjconujących w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na 31 grudnia 2019 r.pdf