Podmioty Ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach zostały nagrodzone po raz kolejny. Oficjalne rozstrzygnięcie i jednoczesne wyróżnienie laureatów Konkursu Ekonomii Społecznej w trzech kategoriach odbyło się podczas uroczystej I Gali Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach. Celem wydarzenia było uhonorowanie  Jednostek Samorządu Terytorialnego, Przedsiębiorstw oraz Szkół z regionu za dotychczasowe  zaangażowanie i działania na rzecz przedsiębiorczości społecznej na Warmii i Mazurach. Podczas Gali nastąpiło również wręczenie przedsiębiorcom społecznym  certyfikatów Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej  ,,Zakup Prospołeczny”.

Pierwsza uroczysta Gala Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach odbyła się 27 września bieżącego roku w Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Wydarzenie było zwieńczeniem konkursu prowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie w trzech kategoriach.

Gmina Wydminy położona w powiecie giżyckim została Laureatem w kategorii „Samorząd przyjazny Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” w roku 2019. Gmina Wydminy została doceniona za aktywność
i otwartość na nowe wyzwania polityki społecznej, za wspieranie podmiotów ekonomii społecznej oraz za czynny udział przedstawicieli gminy we wszelakich wydarzeniach mających na celu promocję i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie. Laureatem w kategorii „Przedsiębiorstwo przyjazne Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” w roku 2019 zostało Safilin Spółka z o. o. za stwarzanie warunków do powstawania nowych miejsc pracy zarówno w powiecie szczycieńskim, jak i ostródzkim. Codzienne działania firmy przyczyniają się do wzmacniania
i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim na przykładzie Mazurskich Tkanin spółki z o.o. non-profit.  W ostatniej kategorii „Szkoła przyjazna Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” w roku 2019 w jej drugiej edycji zwycięstwo odniosła Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Iławie,
zaś w internetowym konkursie pt. „Głosowanie w plebiscycie publicznej” wygrał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach. Szkoły podejmują działania na rzecz popularyzacji sektora ekonomii społecznej wśród młodzieży szkolnej, a także zachęcają środowiska szkolne do dalszej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej w regionie województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas Gali wyróżniono również Przedsiębiorców Społecznych z Warmii i Mazur, wręczając im certyfikaty promujące sektor ekonomii społecznej w Polsce, czyli Znak Zakup Prospołeczny.  Przedsiębiorstwa Społeczne, które otrzymały po raz pierwszy Znak ,,Zakup Prospołeczny” to Spółdzielnia Socjalna HS PREKURSOR z Wydmin, Spółdzielnia Socjalna KACZE BAGNO - Miejsce inicjatyw Pozytywnych w Kurzętniku, Fundacja Wsparcia Nauki
i Biznesu z Ełku, Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej z Olsztyna oraz Fundacja Inicjatyw Społecznych
z Olsztyna. Aż dziewięciu przedsiębiorstwom przedłużono licencję na posługiwanie się Znakiem ,,Zakup Prospołeczny”. Należą do nich: Spółdzielnia Socjalna ANDERSOUND z Olsztyna, Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych KREOLIA - Kraina Kreatywności z Jerutek, Spółdzielnia Socjalna NEGOCJATOR z Liksajn, Spółdzielnia Socjalna PRODEKOR z Gronowa Górnego, Spółdzielnia Socjalna OPOKA
z Korsz, Przedsiębiorstwo Społeczne Spółdzielnia Socjalna LEPIEJ z Miłek, Spółdzielnia Socjalna DOBRA EKONOMIA
z Bartoszyc, ZAZ PSONI z Biskupca oraz Piski ZAZ WIEŻA z Piszu. Możliwość używania Znaku oznacza wysoką jakość produktów i usług oraz pomaga w wypromowaniu przedsiębiorstwa społecznego w regionie oraz wspomaga jego rozwój. Warto więc ubiegać się o certyfikat.

Po części oficjalnej Gali odbył się uroczysty koncert Muzyki Filmowej w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie pod batutą Piotra Sułkowskiego.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach“ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 Relacja Telewizji Olsztyn https://www.telewizjaolsztyn.pl/wiadomosci/9529,pierwsza-gala-ekonomii-spolecznej-na-warmii-i-mazurach,

https://www.youtube.com/watch?v=tVg4UXR_xZ4&feature=youtu.be

gala1

 Program gali 2

 DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191DSC020191