Zdjęcie przedstawia planszę, która była wyświetlana podczas trwania II Galii Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach w dniu 8.10.2021 r. na której znajduję się logo projektu Ekonomii Społecznej przedstawiające na granatowo niebieskim tle Drzewo z rozsypanymi kolorowymi puzlami

W dniu 8 października 2021 r.  o godz. 17:00 w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie w ramach realizowanego projektu pozakonkursowego  samorządu województwa „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” została zorganizowana II Gala Ekonomii Społecznej w ramach VIII obchodów  Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną.   

Podczas  Gali nastąpiło oficjalne  rozstrzygnięcie  Konkursu pn. „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach“ w  czterech kategoriach:

Kategoria I „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej” w województwie warmińsko-mazurskim;   

Kategoria II „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej" w województwie warmińsko-mazurskim;

Kategoria III „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej“ w województwie warmińsko-mazurskim;    

Kategoria IV „PES przeciw COVID-19“ w województwie warmińsko-mazurskim.          

Celem  Konkursu Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach jest uhonorowanie jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych przedsiębiorstw, szkół, a także podmiotów ekonomii społecznej  poprzez przyznanie nagród i wyróżnień za dotychczasowe działania na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej  na Warmii i Mazurach.

 

Podczas Gali nagrody kolejno odbierali  Wyróżnieni i Laureaci:

 1. Kategoria I Samorząd przyjazny Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Wyróżnienie:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie – Pan Jarosław Matłach - Starosta szczycieński.

Laureat:
Gmina Świętajno – Pani Alicja Kołakowska –Wójt Gminy Świętajno.

 1.  Kategoria II Przedsiębiorstwo przyjazne Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
  1) Carving - Gniech Gościcino- Pan Kamil Purłan Prezes Fundacji Projekt Arche z Wydmin –przedstawiciel podmiotu, który zarekomendował przedsiębiorcę;

2) Ocynkownia Wektor sp. j. H. Dąbrowski,  M. Tatol w Markajmach – Pani Paulina oraz Pan Bartłomiej Zdanowicz - przedstawiciele Fundacji Zdanowicz Be Creative Kreatywna Moc Pomagania, którzy zarekomendował przedsiębiorcę.

 1.  Kategoria III Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Wyróżnienie:

1) Szkoła Podstawowa nr 311, XI Liceum Ogólnokształcące i Technikum Informatyczno-Ekonomiczne nr 9 w Olsztynie – Pan Janusz Krzysztof Rączkiewicz Dyrektor szkoły;
2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach – Pani Iwona Grygorowicz przedstawiciel  szkoły;
3) Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie – Pan Piotr Dercz Dyrektor szkoły;
4) Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku- Pan Hubert Górski - Radny Miasta Ełku.

Laureat:
1) Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie – Pani Wanda Agnieszka Jabłońska Dyrektor szkoły.

 1. Kategoria III Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej – Głosowanie w Plebiscycie Publiczności

Laureaci ex aequo:
1) Szkoła Podstawowa nr 311, XI Liceum Ogólnokształcące i Technikum Informatyczno-   Ekonomiczne nr 9 w Olsztynie – Pan Janusz Krzysztof Rączkiewicz - Dyrektor szkoły;
2) Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku Pan Hubert Górski - Radny Miasta Ełku.

 1. Kategoria IV Specjalna PES przeciw COVID-19 w województwie warmińsko-mazurskim

Wyróżnienie:

1) Stowarzyszenie TRYGORT nad MAMRAMI z Węgorzewa – Pani Anna Bejnar;

2) Spółdzielnia Socjalna HS PREKURSOR z Wydmin – Pani Sandra Augustynowicz;

3) MAKALA Sp. z o.o. z Nowego Miasta Lubawskiego – Pani Justyna Seklecka.

Laureat:

1) Fundacja Żółty Szalik z Fromborka – Pan Marek Zbytniewski.

Podczas II Gali Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach nastąpiło również wręczenie Certyfikatu Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” kolejnym podmiotom ekonomii społecznej z regionu.

Od 2014 roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ma prawo nadawania Znaku „Zakup Prospołeczny” przedsiębiorcom społecznym z  Warmii i Mazur. Jego przyznanie to wynik dbałości
o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej. Znak daje klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym podejmowanie ważnych społecznie decyzji.

Prawo posługiwanie się Znakiem ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny” otrzymały:

1)    Centrum Integracji Społecznej Giżycko – Pani Małgorzata Bogdanowicz
2)    Fundacja "INNOWACJA" Ełk – Pani Anna Bożewicz i Pan Karol Paszkowski
3)    Fundacja Rozwoju Gołdap – Pan Piotr Wasilewski
4)    Fundacja Zdanowicz Be Creative - Kreatywna Moc Pomagania Lidzbark Warmiński- Pani Paulina Zdanowicz oraz Pan  Bartłomiej Zdanowicz
5)    Fundacja Skarbiec Mazurski Węgorzewo – Pani Olga Jasionowska, Pan Rafał Buczek
6)    Spółdzielnia Socjalna KUŹNIA Dobre Miasto – Pani Marta Parzonka
7)    Spółdzielnia Socjalna SĄSIEDZI Pieniężno – Pan Mateusz Sobieszczuk
8)    Spółdzielnia Socjalna Bulwar Jerutki – Pani Joanna Gawryszewska oraz Pani Dorota Studniak
9)    Spółdzielnia Socjalna LEPIEJ Konopki Nowe – Pani Ewa Michałowska

II Gala Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach  została zwieńczona koncertem muzyki filmowej w wykonaniu duetu Pani Agnieszki Przekupień i Pana Jana Bzdawki przy akompaniamencie Warmińsko-Mazurskiej Orkiestry Symfonicznej  pod batutą Pana Profesora Piotra Sułkowskiego Dyrektora Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

 

Transmisja z II Gali Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach dostępna jest pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=ciYpHChqErE .

 

Zdjecie przedstawia schody do Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie , na których leży czerwony dywan a w tle widać stojące flagi z logami promocyjnym Warmii i Mazurzdjęcie przedstawia ramki do zdjęć, w którym znajdują sie dyplomy/certyfikaty Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej Zakup Prospołecznyzdjęcie przedstawia ramki do zdjęć, w którym znajdują sie dyplomy/certyfikaty Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej Zakup Prospołeczny, a także różne nagrody ufundowane przez samorząd województwa w tym statuetki szklane i kwiatyzdjęcie przedstawia nagrodę ufundowaną przez samorząd województwa tj.: statuetkę szklaną zdjęcie przedstawia logo herbu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego tj.: białego orła, czarnego orła oraz białego baranka na czerwonej tablicy zdjęcie przedstawia młode kobiety ubrane w czarne sukienki, które będą wręczały nagrody na Gali Ekonomii Społecznej

zdjęcie przedstawia plansze na której widać Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej Zakup Prospołeczny,

 

zdjęcie przedstawia plansze na której widać Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej Zakup Prospołeczny, zdjęcie przedstawia mężczyznę w garniturze, który jest moderatorem spotkania stojący na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę w garniturze, który jest moderatorem spotkania stojący na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę w garniturze, który jest Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego spotkania stojący na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia planszę z napisem II Gala Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach znajdująca sie ma scenie z Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę w garniturze, który jest Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego spotkania stojący na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobietę stojący na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobietę stojący na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę i dwie kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę i dwie kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia kobietę stojącą na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę w garniturze, który jest moderatorem spotkania stojący na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn i kobietę stojącą na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn i kobietę stojącą na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn i kobietę stojącą na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn i kobietę stojącą na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn stojących na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn i kobietę stojącą na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn i kobietę stojącą na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę i kobietę stojących na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę i dwie kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę i dwie kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn stojących na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn i kobietę stojącą na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn i kobietę stojącą na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie

zdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie

zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn i kobietę stojącą na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia kobietę stojącą na scenie i przemawiającą do mikrofonu w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę, który jest tłumaczem języka migowego stojącego na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie zdjęcie przedstawia trzech mężczyzn i kobietę stojącą na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn i kobietę stojącą na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę stojącego na scenie i przemawiającą do mikrofonu w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn i kobietę stojącą na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn i dwie kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie zdjęcie przedstawia mężczyznę i dwie kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn i kobietę stojących na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn i kobietę stojących na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę stojącego na scenie i przemawiającą do mikrofonu w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę stojącego na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia kobietę stojącą na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia kobiety i mężczyznę stojących na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia kobiety i mężczyznę stojących na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie zdjęcie przedstawia mężczyznę stojącego na scenie i przemawiającą do mikrofonu w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobietę stojący na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobietę stojący na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobietę stojących na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie

zdjęcie przedstawia mężczyznę stojącego na scenie i przemawiającą do mikrofonu w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobietę stojących na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie zdjęcie przedstawia mężczyznę trzymającego kosz wiklinowy i dwie kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę i dwie kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę i dwie kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę i dwie kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie zdjęcie przedstawia kobietę stojącą na scenie i przemawiającą do mikrofonu w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie zdjęcie przedstawia trzech mężczyzn i kobietę stojącą na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn i kobietę stojącą na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę stojącego na scenie i przemawiającą do mikrofonu w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia kobietę stojącą na scenie i przemawiającą do mikrofonu w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn i dwie kobietę stojącą na scenie i jedna z kobiet przemawiającą do mikrofonu w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę stojącego na scenie i przemawiającą do mikrofonu w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia dwie kobiety i czterech mężczyzn stojących na scenie i mężczyznę przemawiającą do mikrofonu w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia kobiety i mężczyznę stojących na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia kobiety i mężczyznę stojących na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia kobiety i mężczyznę stojących na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia kobiety i mężczyznę stojących na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia kobietę stojącą na scenie i przemawiającą do mikrofonu w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn i kobietę stojącą na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn i kobietę stojącą na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn i kobietę stojącą na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę stojącego na scenie i przemawiającą do mikrofonu w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie zdjęcie przedstawia mężczyznę i kobietę stojących na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia kobietę stojącą na scenie i przemawiającą do mikrofonu w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę i kobietę stojących na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę i kobiety stojące na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia kobietę stojącą na scenie i przemawiającą do mikrofonu w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie zdjęcie przedstawia mężczyznę, który jest tłumaczem języka migowego stojącego na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę w garniturze, który jest moderatorem spotkania stojący na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę, który jest tłumaczem języka migowego stojącego na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie zdjęcie przedstawia mężczyznę w garniturze, który jest moderatorem spotkania stojący na scenie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie

zdjęcie przedstawia mężczyznę w garniturze stojącego na scenie, który jest dyrygentem Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie Województwa Warmińsko-Mazurskiego zdjęcie przedstawia mężczyznę w garniturze oraz członków zespołu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie

zdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojących w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę stojącego w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia kobiety stojące w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobietę stojących w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojących w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojących w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobietę stojących w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia kobietę stojących w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę i kobietę stojących w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę i kobietę stojących w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę i kobiety wchodzących do holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojących w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia kobietę stojącą w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia dwie kobiety stojące w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn stojących w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę i kobietę stojących w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę i dwie kobiety stojące w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę i kobietę stojących w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie zdjęcie przedstawia kobiety wchodzące do holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie zdjęcie przedstawia kobiety wchodzące do holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie zdjęcie przedstawia kobiety wchodzące do holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia kobiety wchodzące do holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn wchodzących do holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyzn i kobiety stojące w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia dwie kobiety znajdujące się w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia mężczyznę i kobietę stojących w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie

zdjęcie przedstawia plansze graficzne z informacjami o tym czym są podmioty ekonomii społecznej umiejscowione na sztalugach drewnianych w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia plansze graficzne z informacjami o tym czym są podmioty ekonomii społecznej umiejscowione na sztalugach drewnianych w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztyniezdjęcie przedstawia plansze graficzne z informacjami o tym czym są podmioty ekonomii społecznej umiejscowione na sztalugach drewnianych w holu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie08 10 2021 800 533 00002