ABC - Jak zostać przedsiębiorcą społecznym  KROK PO KROK

Osoba fizyczna(bezrobotna) zainteresowana założeniem podmiotu ekonomii społecznej w postaci: przedsiębiorstwa społecznego (tj. Spółdzielni Socjalnej, Spółki z.o.o-  non profit, Spółki akcyjnej - non profit, bądź organizacji pozarządowej prowadzącej odpłatną działąlność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą) powinna się zgłosić ze względu na miejsce zamieszkania  do jednego z czterech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonują cztery akredytowane- Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej:

1. Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu prowadzony przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.                                                                                    

Obszar działania: Miasto Elbląg, powiat elbląski, braniewski, iławski, ostródzki.

2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie prowadzony przez: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP.                                                    

Obszar działania: powiat olsztyński (grodzki, ziemski), lidzbarski, bartoszycki, mrągowski i kętrzyński.

3. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy prowadzony przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA w partnerstwie z Działdowską Agencją Rozwoju S.A.                                                                                

Obszar działania: powiat nidzicki, działdowski, szczycieński, nowomiejski.

4. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi w Ełku w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.                                              

Obszar działania: powiat ełcki, gołdapski, olecki, piski, giżycki i węgorzewski.

Ośrodek OWES oferuje doradztwo podstawowe i specjalistyczne zarówno osobom indywiudualnym jak i grupom osób, a także  organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom ekonomii społecznej zainteresowanym zakładaniem przedsiębiorstw społecznych czy organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą. 

Doradca Ośrodka  OWES udziela podstawowych informacji na temat tworzenia i działania  podmiotów ekonomii społecznej, bierze czynny udział w spotkaniach związanych z ustalaniem strategii rozwoju ekonomii społecznej na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, doradza przy tworzeniu projektów systemowych.

Elementarną wiedzą, którą  osobą zainetresowaną tematyką ekonomii społęcznej  można uzyskac od każdego doradcy OWES jest informacja nt. jak zakładać spółdzielnie socjalne, jak prowadzić działalność odpłatną statutową oraz działalność gospodarczą w organizacji pozarządowej(NGO), jak zatrudniać pracowników w podmiotach ekonomii społecznej, jak sprzedawać wyroby, jak księgować  i rozliczać działalność, a także jak skutecznie prowadzić działania marektingowe.

Doradztwo udzielane  przez specjalistów OWES jest świadczona nie tylko na miejscu w danej placówce, ale także telefonicznie czy mobilnie. Doradca dojeżdża również do klienta w indywidualnie ustalonym terminie. Istnieje także możliwość zorganizowania doradztwa grupowego na temat ustalony wspólnie z klientem.

Jeśli nie jesteś pewien czy Twoja sprawa kwalifikuje się do doradztwa w placówce OWES - zadzwoń lub napisz wiadomość e-mail: do jednego z czterech ośrodków znajdujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

1. Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu 

tel.:  (55) 235 33 88/236 27 16, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                            

Zasięg funkcjonowania: Miasto Elbląg, powiat elbląski, braniewski, iławski, ostródzki.

2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie 

tel. (89) 526 43 66, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                                

Zasięg funkcjonowania: na terenie powiatów: olsztyńskiego (grodzki, ziemski), lidzbarskiego, bartoszyckiego, mrągowskiego i kętrzyńskiego.

3. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy 

tel:89 625 22 26, kom. 696 088 701, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasięg funkcjonowania:  powiaty nidzicki, działdowski, szczycieński, nowomiejski.

4. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku  

tel. 87/737 78 45, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasięg funkcjonowania: powiaty: ełcki, gołdapski, olecki, piski, giżycki i węgorzewski.

 

Masz pytania? Potrzebujesz porady prawnej lub księgowej?

Przykładowy zakres tematyczny usług doradczych świadczonych przez Ośrodek:

  • kto i w jaki sposób może założyć spółdzielnię socjalną lub inny podmiot ekonomii społecznej
  • wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania na założenie spółdzielni
  • weryfikacja poprawności dokumentacji istniejących podmiotów ekonomii społecznej
  • zakładanie stowarzyszenia, zmiany w statucie
  • działalność odpłatna statutowa i działalność gospodarcza organizacji pozarządowych
  • zatrudnianie pracowników w organizacjach pozarządowych
  • księgowość w organizacjach pozarządowych
  • sprzedaż wyrobów – marketing, e-biznes
  • doradztwo księgowe, marketingowe, prawne dla istniejących podmiotów ekonomii społecznych

Zadzwoń do właściwego OWES ze względu na miejsce Twojego zamieszkania. Doradcy OWES pomogą rozwiązać Twoje wątpliwości.