Opracowanie dot. zmian w Prawie Zamówień Publicznych, które przygotował T. Schimanek w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” (SIRES), Działanie 2.9 Rozwój Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP  w Warszawie.

https://sires.ekonomiaspoleczna.pl/1_3_22_opracowanie-aspekty-spoleczne-w-nowym-prawie-zamowien-publicznych.html

Aspekty_społeczne_w_nowym_PZP_od2021_TSchimanek.pdf

SIRES_Nowe_Pzp_TSchimanek.pdf