W dniu  2 czerwca 2017 r. w Olsztynie Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizował konferencję pt. „Budowanie marki ekonomii społecznej w regionie Warmii i Mazur“  w ramach obchodów V Warmińsko - Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną.  Konferencja organizowana była w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach“ na ata 2016-2017. V Warmińsko-Mazurskie Dni Ekonomii Społecznej są najważniejszym w tym roku regionalnym wydarzeniem skierowanym do podmiotów ekonomii społecznej, władz lokalnych, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, biznesu,w którym udział wzięło blisko 120 uczestników. Konferencję uroczyście otworzyła Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk, która podkreśliła najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim. Następnie przyznano nagrody i wyróżnienia konkursu „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej” i „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej”.

W kategorii jednostka samorządu terytorialnego przyjazna ekonomii społecznej w woj. warmińsko-mazurskim laureatem został Powiat Iławski.  Statuetkę Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej z rąk Pani Wicemarszałek  Wioletty Śląskiej-Zyśk odebrał Marek Polański, Starosta Powiatu Iławskiego

Kapituła Konkursu przyznała również dwa Wyróżnienia dla jednostek samorządu terytorialnego szczególnie zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej, które otrzymały Gmina Wydminy oraz Gmina Miasto Mrągowo.

 W kategorii „Przedsiębiorstwo przyjazne ekonomii społecznej” laureatem został GINES System TARTAK Wydminy, reprezentowany przez Pana Witolda Lula, który otrzymał statuetkę „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej”.

Następnym punktem konferencji było przyznanie certyfikatów Znak Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” wyróżnionym podmiotom ekonomii społecznej.
W 2017 r.  4 podmioty ekonomii społecznej uzyskały prawo do posługiwania się Znakiem, tj:

- Piski Zakład Aktywności Zawodowej „WIEŻA”

- Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu

- Spółdzielnia Socjalna PRODEKOR z Gronowa Górnego

- Przedsiębiorstwo Społeczne Spółdzielnia Socjalna Lepiej z Miłek.

Ponadto dwóm podmiotom ekonomii społecznej przedłużono okres certyfikacji Znakiem Promocyjnym Ekonomii, tj. Spółdzielnia Socjalna „Studio Komercja” oraz Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” z Korsz.

Podczas Konferencji dotychczasowy stan rozwoju ekonomii społecznej w regionie szczegółowo omówiła dyrektor ROPS- Wiesława Przybysz. Joanna Wardzińska, Wiceprezes zarządu TISE, opowiedziała o preferencyjnych pożyczkach dla podmiotów ekonomii społecznej. Natomiast Paweł Wojciechowski- ekspert Locus Sp. z o.o zaprezentował temat marketingu i promocji w działalności podmiotów ekonomii społecznej.

Część drugą konferencji otworzyły prezentacje podmiotów certyfikowanych Znakiem „Zakup Prospołeczny” w ramach dobrych praktyk ekonomii społecznej.

Konferencję zwieńczył blok dot. wolontariatu w szkołach poprowadzony przez Małgorzatę Hochleitner. Pani wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie opowiedziała o wolontariacie w szkołach jako istotnym elemencie kształtowania u uczniów postaw prospołecznych. Jako przykład dobrych praktyk wystąpili uczniowie olsztyńskich szkół, którzy zaprezentowali własne inicjatywy na rzecz działań wolontariackich.  

W konferencji udział wzięło ponad 120 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych, urzędów pracy oraz reprezentantów podmiotów reintegracyjnych, OWES-ów, organizacji pozarządowych, świata nauki i biznesu.

 Prezentacje prelegentów z konferencji:

Prezentacja_Dyrektor_ROPS_Olsztyn.ppt

TISE-_Fundusz_Pożyczkowy.pptx

Wolontariat_w_szkole.pptx

Marketing_PES_Olsztyn.pdf

Spółdzielnia_Socjalna_PSSS_LEPIEJ.ppt

Caritas_SP_2.ppt_pop.ppt

 

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 082 Large

 magda.m Large

 zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 079 Large

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 015 Large

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 043 Large

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 061 Large

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 056 Large

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 060 Large

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 053 Large

 

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 046 Large

zaz 005 Large 

komercja.004 Large

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 064 Large

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 012 Large

 

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 038 Large

 

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 029 Large

 zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 031 Large

 

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 018 Large 2

 

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 022 Large

 

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 027 Large

 

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 066 Large

 

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 067 Large

 

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 074 Large

 

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 075 Large

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 084 Large

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 081 Large

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 095 Large

 

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 086 Large

 

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 091 Large

 

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 099 Large

 

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 097 Large

 

IMG 20170602 133040 Large