W dniach 8-9 grudnia 2020 roku  odbyło się w formule zdalnej  doradztwo eksperckie  pn. „Zarządzanie sobą w zmianie” skierowane do przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych z Warmii i Mazur zrealizowane na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pozakonkursowego „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”- Poddziałanie 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wsparciem w formie doradztwa online objęci zostali przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotami ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, tj. Klubów  Integracji Społecznej oraz Centrów Integracji Społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Kadra podmiotów reintegracyjnych wspiera na co dzień osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie. Często osoby pracujące w tych podmiotach narażone są na stres, wypalenie zawodowe, pracę z trudnym klientem. Jednocześnie obecna sytuacja związana rozprzestrzenieniem się koronawirusa nie sprzyja i nie ułatwia wykonywania codziennych obowiązków i wymaga prowadzenia innowacyjnych metod pracy w tak niestabilnych czasach.

Umiejętność skutecznego zarządzania sobą w zmianie staje się dzisiaj jedną  z najważniejszych kompetencji. Doradztwo miało za zadanie podnieść kompetencje osobiste kadry zarządzającej związane z własną efektywnością, sprawczością i motywacją do działania w zmieniających się okolicznościach, wywołanych m.in. sytuacją pracy w dobie pandemii koronawirusa.

Doradztwo z ramienia Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu z Ełku prowadziła Pani Aneta Zamojska-  trener rozwoju osobistego, coach, autorka powieści "Sekundy do szczęścia" - Książka Roku 2016 www.anetazamojska.pl

 

Program spotkania:

Program_doradztwa_Zarządzanie_sobą_w_zmianie.pdf

Program_doradztwa_Zarządzanie_sobą_w_zmianie.docx