W dniu 28 października 2019 roku w Olsztynie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zorganizował spotkanie branżowe dla podmiotów ekonomii społecznej z regionu Warmii i Mazur  w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pt. ”Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” na lata 2018-2020. Było to drugie tego typu spotkanie organizowane przez samorząd województwa skierowane do przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych z Warmii i Mazur.

Głównym celem  spotkania było podniesienie wiedzy wśród przedstawicieli środowiska ekonomii społecznej na temat tworzenia i funkcjonowania konsorcjum branżowego przez przedsiębiorstwa społeczne z Warmii i Mazur. Jednocześnie była to szansa na budowanie partnerstw biznesowych dzięki wzajemnemu dzieleniu się swoim doświadczeniem przez przedsiębiorców z branży gastronomicznej w woj. warmińsko-mazurskim. Należy podkreślić, iż dotychczas żaden z przedsiębiorców nie współpracował ze sobą w tym obszarze.

Spotkanie oficjalnie otworzył Pan  Dariusz Jóźwiak – specjalista ds. budowania współpracy nauka – biznes - ekonomia społeczna, który odniósł się do zmian w spółdzielczości socjalnej na przestrzeni 12- lecia funkcjonowania ustawy o spółdzielniach socjalnych  w Polsce.  

Podczas spotkania przybyli uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji Pani Pauliny Ograbisz - Project Management / Marketing & Public Relations – Członka Zarządu Spółdzielni Socjalnej PANATO z zakresu  tworzenia sieci współpracy i konsorcjum produkcyjnego na przykładzie marki PANATO BAG. Ekspertka z Wrocławia zwróciła szczególną uwagę na kluczowe elementy takie jak: jakość, cena, czas, które musi spełniać usługa-produkt, aby móc zaistnieć i przetrwać  na silnym rynku producentów i dostawców.                                                                

Pani Ograbisz nawiązała również do istotnych cech, które muszą być spełnione przez przedsiębiorców, aby stworzyć wspólną, silną i dobrej jakości ofertę dla potencjalnych konsumentów. Ekspertka wielokrotnie powtarzała, że aby konsorcjum branżowe właściwie funkcjonowało muszą być spełnione i odpowiednio zbilansowane takie elementy jak: ścisła współpraca produkcyjna, umiejętność dzielenia procesów produkcyjnych, odpowiednio dobrana oferta pod konkretny typ klienta, a także właściwie opracowany model skutecznej sprzedaży.

W drugiej części spotkania wystąpił Pan Piotr Stobniak ze Spółdzielni Socjalnej Negocjator z Liksajn i jednocześnie Przewodniczący Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego „HEROLD”, który opowiedział o swoich dotychczasowych doświadczeniach związanych z branżą gastronomiczną. Pan Stobniak podzielił się również swoim pomysłem na stworzenie klastra spożywczego z dziedziny przetwórstwa runa leśnego,  warzyw i owoców. Opowiedział również o dalszych planach rozwoju swojej firmy i zachęcił uczestników do włączenia się w proces produkcji i dystrybucji produktów  pod marką „Mazurskie słoiki”. Pan Piotr zwrócił również uwagę, iż dzięki zrzeszaniu się przedsiębiorców  w formie konsorcjum łatwiej im będzie spełnić oczekiwania hurtowych kontrahentów z całej Polski, którzy gotowi są do zakupywania ogromnych ilości flagowych produktów  pod nazwą „Mazurskie słoiki.  

Na zakończenie spotkania  rozgorzała dyskusja na temat wyzwań i oczekiwań stojących przed potencjalnymi podmiotami ekonomii społecznej, które są zainteresowane, aby przystąpić do pierwszego tego typu konsorcjum branżowego w regionie. Ważne jest to, aby przedsiębiorcy społeczni  w dalszym ciągu dbali o potrzeby rozwoju własnych firm, a model utworzenia pilotażowego konsorcjum, miałby stanowić dywersyfikację źródeł dochodu przedsiębiorstwa i stanowić tylko dodatkowe źródło przychodu. Należy pamiętać, iż taki model funkcjonowania biznesu jest bezpieczny dla wszystkich stron, ponieważ w przypadku krachu finansowego lidera konsorcjum,  przedsiębiorcy w dalszym ciągu są niezależni finansowo z uwagi na działalność gospodarczą, którą dotychczas prowadzą.   

Ponadto Pani Dominika Jakubowska - przedstawicielka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podkreśliła jak ważną rolę może odegrać współpraca podmiotów ekonomii społecznej ze środowiskiem akademickim w zakresie prowadzonych badań i testowania produktów przez studentów  m. in. Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie.

 

 IMG 3758IMG 3758IMG 3758IMG 3758IMG 3758IMG 3758