Informujemy, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę, dzięki której wkrótce organizacje prowadzące działalność gospodarczą nie nastawioną na zysk będą mogły otrzymać wsparcie płynnościowe, czyli na przykład na wynagrodzenia, opłacenie faktur za dostawy, podtrzymanie produkcji, czy inne koszty działalności. Rząd planuje przeznaczyc 20 mln zł  na pomoc w utrzymaniu bieżącej działalności podmiotów ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje dot. przedmiotowego wsparcia pod niniejszym linkiem:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/srodki-na-zycie-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej