Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zachęca do zapoznania się z raportem dot. kondycji finansowej Podmiotów Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach. Badanie_kondycji_przedsiębiorstw_społecznych_2020_docx.pdf