Artykuły z kategorii

Aktualności

UWAGA uruchomiona została nowa strona in…

23-02-2024

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż dotychczasowa strona internetowa pod adresem: es.warmia.mazury.pl prowadzona w ramach projektu pozakonkursowego samorządu województwa pn. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego...

Więcej

Ostatnie Wydarzenia z Warmii i Mazur

Fotorelacja z posiedzenia Warmińsko-Mazu…

21-12-2023

W dniu 13 grudnia 2023 roku na terenie podmiotu ekonomii społecznej w Kuźni Społecznej prowadzonej przez Bank Żywności  w Olsztynie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie...

Więcej

Promocja Ekonomii Społecznej w Regionie

Pozostałe wydarzenia

Informacje dla przedsiębiorstw społecznych

Wsparcie finansowanie dla Podmiotów Ekon…

04-12-2023

Plakat graficzny przedstawiający kolorowe postacie stojące w szeregu, a w tle widać puzle

Szanowni Państwo pragniemy poinforrnować, iż Polska Fundacja Przedsiębiorczości w dniu 06.07.2022 podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu – Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów...

Więcej