Szanowni Państwo,

W dniu 2 grudnia 2020 r. Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej w formule wideokonferencji ogłosiło wyniki konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020.  Odstąpienie przez MRiPS od organizacji uroczystej gali podyktowane było trwającą pandemią Covid-19 w Polsce. 

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej  ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. 

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez:

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
  • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
  • Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera.
  1. Kategorie konkursowe

W ramach tegorocznej – trzeciej edycji Konkursu, przyznane zostały certyfikaty w pięciu kategoriach:

  1. Kategoria I. Debiut roku.
  2. Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
  3. Kategoria III. Sukces rynkowy.
  4. Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.
  5. Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Z wielką radością informujemy, iż następujące podmioty ekonomii społecznej z Warmii i Mazur otrzymały od Minister Rodziny  i Polityki Społecznej  certyfikat "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020".

Serdecznie gratulujemy wszystkim nominowanym, laureatom  oraz wyróżnionym  podmiotom ekonomii społecznej. 

W kategorii I. Debiut Roku:

- Fundacja Zdanowicz Be Creative – Kreatywna Moc Pomagania w Lidzbarku Warmińskim

- Spółdzielnia Socjalna Kuźnia w Dobrym Mieście

W Kategorii II Najlepszy Pracodawca:

- Spółdzielnia Socjalna HS Prekursor w Wydminach

W kategorii III Sukces Rynkowy:

-Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu w Ełku

-Spółdzielnia Socjalna "Tradycja Smaków" w Olsztynku

W kategoria IV Przedsięwzięcie PES Współfinansowane Ze Środków Zwrotnych EFS"

-Spółdzielnia Socjalna Dobra Ekonomia w Bartoszycach

-Fundacja MAZURYMEDIA w Olsztynie

W kategorii V Społecznie Odpowiedzialny Samorząd:

-Gmina Olsztynek

W załączeniu pełna lista Laureatów i wyróżnionych oraz nominowanych w przedmiotowym Konkursie.

Wyniki_konkursu_Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020.pdf