Szanowni Panstwo,

Ministerstwo Rodziny i  Polityki Społecznej Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej przygotowało kolejne wydanie Biuletynu OWES. W wydaniu wrześniowym dowiemy sie o propozycjach nowej regulacji prawnej, tj. ustawy o ekonomii społecznej. Ponadto w przediotowym materiale zawarty jest obszerny wywiad z Przemysławem Piechockim, Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, a w nim rozmowę o przyszłości ekonomii społecznej. Opisujemy także zagadnienia dotyczące współpracy w ramach rozwoju usług społecznych i działań na rzecz społeczności lokalnych promujących idee ekonomii społecznej, współdziałania z samorządem lokalnym w zakresie rewitalizacji, przebieg postępowania związanego z akredytacją OWES w czasie pandemii, podsumowanie wykorzystania instrumentów Tarczy Antykryzysowej przez podmioty ekonomii społecznej. Przedstawiamy również zarys prac nad kolejnym programem współpracy MRiPS z NGO.  W ogólnopolskim Biuletynie przeczytamy również o prowadzonej działałności przedsiębiorstwa społecznego z Warmii i Mazur Spółdzielni Socjalnej "NEGOCJAToR" z Liksajn.

 

Zapraszamy Państwa do lektury, a Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej do współtworzenia biuletynu i informowania o swoich działaniach i wydarzeniach.

>>> BIULETYN OWES_wrzesień 2020<<<

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Trzecie,wydanie,Biuletynu,Osrodkow,Wsparcia,Ekonomii,Spolecznej,4209.html

 Biuletyn_OWES_Wrzesien2020.pdf